Cautare rapida

Sunt:
Caut:
Virsta: -
Foto:
Online:
Afisare profile:
Nu ai inca cont pe site?

Politica de Confidențialitate


În cazul în care aveţi nevoie de mai multe informaţii, şi ele nu se regăsesc mai jos, ne puteţi contacta la: contact@ecupidon.ro
 
Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează:
 

eCupidon.ro se angajează să vă protejeze confidenţialitatea. Acest acord de confidenţialitate explică colectarea, utilizarea, dezvăluirea, păstrarea și protejarea informaţiilor dvs. personale şi se aplică furnizării serviciului oferit de site-ul nostru.
Putem modifica în orice moment această politică prin publicarea versiunii modificate în această secţiune, inclusiv data la care s-au efectuat modificările.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale. În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul site-ului eCupidon.ro sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: contact@ecupidon.ro

Informaţiile personale pe care le colectăm

Colectăm informaţii personale de la dvs. când utilizaţi Serviciul oferit de siteul nostru. Unele dintre aceste informaţii personale sunt necesare pentru furnizarea în condiţii optime a serviciului nostru, cum ar fi o modalitate de a vă identifica și ajuta sa vă recuperaţi contul în caz că aţi uitat parola și nu mai aveţi acces la adresa de email cu care v-aţi înscris pe site. Numele și data de naștere ne pot fi în acest caz de folos.

1. Informaţiile personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi serviciul nostru sau vă înregistraţi un cont la noi:
- Informaţii de identificare cum ar fi numele, adresa de email, data nașterii sau sex atunci când vă înregistraţi un cont la noi.
- Informaţii de identificare cum ar fi adresa de email (confidenţială) și date de contact care sunt publicate pe site (adresa de email sau/și număr de telefon sau/și nume utilizator Facebook) în cadrul anunţului atunci când adăugaţi un anunt la rubrica "Anunţuri matrimoniale" de pe site.

2. Informaţiile personale pe care le colectăm în mod automat atunci când utilizaţi Serviciul nostru sau vă înregistraţi un cont la noi:
- Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de pagina, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare în site-ul nostru.

3. Informațiile personale pe care le colectăm utilizând cookie-uri
- Utilizăm cookie-uri pentru a colecta informații despre paginile pe care le vizualizaţi, despre link-urile accesate și despre alte acţiuni pe care le faceţi atunci când utilizați Serviciul nostru.
- Pentru mai multe informaţii despre utilizarea acestor tehnologii și despre cum să le controlați, consultați secțiunea dedicată http://www.ecupidon.ro/politica-cookie.html.

Cum utilizăm datele dvs. personale

Folosim informaţiile dvs. personale pentru a vă furniza și a îmbunătăţi serviciul nostru, pentru a vă oferi o experiență plăcută pe site-ul nostru, pentru a vă contacta în legătură cu activitatea contului dvs. și pentru a vă oferi servicii de suport.
Mai jos este un rezumat al modului în care folosim informaţiile dvs. personale.
- Pentru a vă contacta în legătură cu activitatea contului dvs., pentru a rezolva eventuale probleme cu contul dvs., pentru a rezolva o reclamație. Atunci când vă contactăm în scopurile descrise anterior, vă contactam prin email sau direct în contul dvs. de pe site.
- Pentru a măsura și a îmbunătăţi Serviciul nostru, pentru a păstra Serviciul nostru în siguranța și pentru a personaliza conţinutul site-ului care include elemente și servicii ce pot prezenta interes ca răspuns la acțiunile pe care le faceți.
- Pentru a pune în aplicare Termenii și Condiţiile de utilizare a siteului și pentru a răspunde sesizărilor utilizatorilor, pentru încălcări ale politicilor noastre sau ale legilor.

Ce fel de informaţii despre dvs. sunt publice

Anumite date cu caracter personal încărcate de către utilizatori prin intermediul siteului pot fi accesibile membrilor/vizitatorilor, prin accesarea paginii de profil a fiecărui membru al siteului sau prin intermediul listărilor.
Unele dintre informaţiile pe care membrii le furnizează la completarea profilului sunt publice, putând fi văzute și de persoane care nu folosesc serviciul eCupidon.ro. Profilul dumneavoastra public include numele de utilizator, fotografia de profil, sexul, vârsta etc. (pot fi aflate vizualizându-vă propriul profilul sau oricare altul de pe site)
La rubrica "Anunţuri matrimoniale" vor fi făcute publice datele din câmpurile "Titlu anunţ" si "Anunţ" ale formularului, acestea putând fi văzute de toţi vizitatorii siteului.
În ceea ce privește vizibilitatea profilului public din motoarele de cautare, noi nu avem control asupra conţinutului deja indexat și stocat pe serverele motoarelor de cautare. Pentru a solicita eliminarea imediată a acestei liste de cautare, va trebui să contactaţi echipa de asistenţă a motorului de căutare respectiv.

Cu cine partajăm datele dvs. personale

Nu transmitem, vindem, închiriem sau dezvaluim în niciun fel informațiile dvs. personale unor terțe parti. Putem totuși divulga informaţiile dvs. personale instituţiilor oficiale de aplicare a legii ca răspuns la o solicitare oficială sau la un proces legal în legătură cu o anchetă penală sau o presupusă sau suspectată activitate ilegală.

Cat timp păstrăm datele dvs. personale

Păstrăm informaţiile dvs. personale atata timp cât este necesar pentru a vă furniza Serviciul nostru a carui calitate de membru o aveți. După ce nu veţi mai fi membru al siteului nostru nu mai este necesar să păstrăm informaţiile dvs. personale și vom dispune ștergerea într-un mod sigur, în conformitate cu politicile noastre de păstrare și ștergere a datelor. De asemenea, vom respecta dreptul dvs. legal de a solicita ștergerea informaţiilor personale din sistemul nostru oricând doriţi și ne veţi cere asta.
Dacă aţi postat un anunț la rubrica "Anunțuri matrimoniale", acesta și toate datele de identificare aferente lui sunt păstrate pe o perioadă de 30 de zile, după care sunt șterse de către noi. Aveți dreptul să ne cereți ca anunţul și datele de identificare aferente să fie șterse mai devreme contactându-ne.

Cum vă protejăm informatiile personale

Vă protejăm informaţiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.
Aceste măsuri includ, dar fără să se limiteze la: (i) stocarea informaţiilor dvs. personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai persoanelor autorizate; (ii) utilizarea tehnicilor de criptare pentru a proteja securitatea anumitor informaţii personale sensibile, (iii) verificarea identităţii utilizatorilor înregistraţi înainte de a putea accesa informaţiile lor personale.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:
• dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
• dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
• dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); puteți solicita stergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante
• dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic
• dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică
• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ
• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
• dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
• dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă prin e-mail la contact@ecupidon.ro.

Data intrarii in vigoare: 25 mai 2018

Ultima actualizare: 25 mai 2018